Protas2

 

Mūsų Protas susideda iš Aukštesniojo ir Žemesniojo Proto.

Aukštesnysis Protas susijęs su siela, tyra sąmone, Žemesnysis – su kūnu ir instinktais. Aukštesnysis Protas – tai Meilė, kurioje du poliai egzistuoja kartu: šviesa ir tamsa, gėris ir blogis, gyvenimas ir mirtis, chaosas ir tvarka, viskas ir niekas... Meilėje nėra nieko nepriimtina, nėra kovos.

Kad galėtų veikti, Aukštesnysis Protas pasidalijo ir suformavo Žemesnįjį Protą. Žemesnysis Protas formuoja mintis, vėliau iš minčių formų suformuoja lytį ir, galiausiai, - kūną veiklai. Kūno dėka protas gyvena ir veikia Žemėje. Žemesnysis Protas vadovaujasi sukurtomis taisyklėmis, sistemomis, metodais. Jis gyvena Žemėje ir patiria pamokas, kurių dėka gali pavirsti tobula Meile. Motina Žemė jam tampa įsčiomis, kurios išnešioja sielą ir paverčia žmogų Meile.

Kūnas yra išorinė žmogaus forma, o protas – jo turinys, nusakantis kūno struktūrą. Forma yra atspindis to, kas yra viduje.

Protas yra kiekvienos formos viduje. Protas – vidinė erdvė, tuštuma. Siekdamas užpildyti save, jis skverbiasi į išorę ir formuoja materialų pasaulį. Visa, ką regime, yra sukurta mūsų proto ir gyvena jame. Protas turi savybę kurti materialias formas. Protas yra didis kūrėjas. Jis sudarytas iš minčių judėjimo, jausmų srauto ir jų kokybės. Nuo proto struktūros priklauso visa, ką turime ir matome. Išorinis pasaulis tai veidrodis to, kas yra mūsų viduje. Mus supa tik tai, kas yra susiformavę ir glūdi mūsų viduje, todėl nuo savęs pabėgti neįmanoma. Kai atstumiame ir neigiame savo vidų, vidus pradeda mus persekioti ir suteikia skausmą. Bet jei stengiamės pažinti tai, kas yra mūsų viduje, vidus pradeda mus palaikyti ir dovanoja gyvenimo malonumą.

Kad galėtų veikti, Žemesnysis Protas pasidalijo į dvi dalis – loginį, racionalų protą ir aloginį, iracionalų – ir suformavo vyrišką bei moteriška pradus. Atsirado vyriškasis ir moteriškasis protas, vyriška ir moteriška lytis, vyras ir moteris, vyriškumas ir moteriškumas, atsirado geresnis ir blogesnis, aukštesnis ir žemesnis... Atsirado pasipriešinimas ir kova, kuri maitinasi nuoskauda.

 

Mai Ram Devi