1393562 432

 Mai Ram Devi 

 

Atsisėsk ramiai ir medituok. Atrask Tauriąją Savasties Tiesą. Džiaugsmo ieškok ne išorėje, o viduje. Pasinerk į savąjį alsavimą ir jo klausykis. Lėtai įkvėpk.

Įsiklausyk į įkvėpiamo oro srovę, atpažink joje skambesį „soh“ (aš), o vėliau sustabdyk kvėpavimą ir nerk į beribį sąmonės vandenyną. Jo gelmėje aptik savasties šviesą, o alsavime gyvybės prasmę suvok.

Iškvėpk lėtai ir tark „aham“ (esu). Savajame kvėpavime palaimingą jausmą pajausk.

Didžią mantrą „soh – aham“, joginų vadinama Adžapa Gajatri, kvėpuojant kartok. Sklindančią iš jos jėgą stebėk. Ši jėga tau padės sunaikinti visus neramumus, skausmus ir vargus...
 

 

Guru Mai Ram Devi