mohiniViskas vyko labai labai seniai, kai dar nebuvo Laiko. Dievai ir demonai nusprendė pamiršti tarpusavio nesutarimus ir suvienyti savo jėgas Pasaulio Pieno Vandenynui suplakti ir iš jo gelmių ištraukti didžiausią lobį - Amritą, Nemirtingumo nektarą. Dievai neturėjo pakankamai jėgos, todėl pasikvietė demonus, kad tie jiems padėtų ir kartu dalyvautų pačiame didingingiausiame Visatos įvykyje. Dievai su demonais sutarė, kad Amritą ir kitas brangenybes, ištrauktas iš Vandenyno gelmės, pasidalins pusiau.

Dievas Višnu, gulėdamas ant milžiniškos gyvatės, susapnavo Pasaulio Pieno Vandenyną ir atsirado materialus pasaulis. Dievai ir demonai pradėjo stipriai plakti Vandenyną, kad net pasaulio ašis, kalnas Meru, apsivertė. Tada Dievas Višnu pasivertė avataru, Kosminiu Vėžliu, pasinėrė į Vandenyno gelmes ir pavirto pamatu, kad kiti dievai ir demonai galėtų užtvirtinti pasaulio ašį, kalną Meru. Milžiniška Višnu gyvatė tapo virve, kuria jie galėjo išplakti Pieno Vandenyną. Dievai ir demonai, įsikibę į priešingus virvės galus, pradėjo plakti Pasaulio Pieno Vandenyną.

Ir po tūkstančio sunkaus darbo metų į paviršių pradėjo kilti lobiai. Pirmoji iškilo Norus Dovanojanti Karvė, ją iškart pasiėmė dievai. Po jos pasirodė Vandenų Deivė, vėliau Pildantis Norus Palaimingas Medis ir dangaus šokėjos Apsaros. Dievas Šiva pagavo mėnulį Somą ir juo padabino savo plaukus, sau jis pasiėmė ir Kanapės daigelį. Dievui Višnu atiteko brangakmenis - rubinas Kaustabha, kurį jis lyg medalį pasikabino ant kaklo.

O paskui iš Vandenyno gelmės iškilo Didžioji Deivė Lakšmė, Žemės Motina, klestėjimo ir gerovės Deivė. Ji sėdėjo ant žėrinčio lotoso su lelija rankoje. Žemę laikantys keturi nemirtingi drambliai pripildė auksinius ąsočius Gango vandeniu ir juo šlakstė Deivę. Po šio ritualo Deivė nubėgo pas savo mylimąjį Dievą Višnu ir atsisėdo jam ant kelių.

Tai matydami, demonai ėmė nerimauti, kad dievai visus lobius imasi sau. Staiga vandenynas dar labiau susidrumstė ir į paviršių iškilo Dhanvantaris, išgijimo, žolių ilgaamžiškumo ir sveikatos valdovas. Dešinėje rankoje jis laikė ąsotį Kamandalą. Ir visi iškart suprato, kad Kamandalo viduje yra Amrita, Nemirtingumo nektaras.

Demonai pavogė Kamandalą ir ėmė ruoštis kovai su dievais. Tuomet Dievas Višnu pasivertė neregėto grožio dangiškąjа viliotoja Deive Mohini. Jos grožis pakerėjo visus ir dievus, ir demonus. Siekdama Amritą sugrąžinti dievams, Mohini ėmė vilioti demonus. Jos juodų akių giluma buvo lyg pats Pieno Vandenynas, jai vos mirktelėjus, demonus užvaldė geismas ir aistra. O kai Deivė nusimetė viršutinę rūbų dalį ir apnuogino dieviškas auksu spindinčias krūtis, demonai visiškai atsidavė jos grožiui. Gražuolė sugebėjo įtikinti demonus, kad duotų jai palaikyti ąsotį su Amrita. Pagaliau, ką reiškia nemirtingumas, palyginus su Deivės Mohini grožiu?

Bet Deivė turėjo padalinti Amritą dievams ir demonams. Laikydama ąsotį su Amrita, Mohini privertė atsisėsti juos į dvi eiles, veidais vienas prieš kitą. Iš pradžių ji norėjo duoti Amritos dievams, o tik po to - demonams.

Tačiau demonas Rahu buvo labai nekantrus. Vildamasis apgauti Deivę, jis pakeitė savo išvaizdą ir atsisėdo į eilę tarp dievų. Tokiu būdu jam atiteko lašas Amritos nektaro. Soma, Mėnuo, ir Surja, Saulė, pastebėjo Rahu apgaulę ir pranešė apie ją Višnu.

Supykęs Višnu metė į Rahu savo dieviškąjį diską Sudaršan čakrą, ir diskas nukirto demonui galvą. Rahu galva nuskriejo kažin kur į dangaus gilumą. Tačiau Rahu jau buvo išgėręs lašą Amritos ir spėjo tapti nemirtingu.

Tuomet ir prasidėjo karas. Mohini perdavė indą su Amrita Dievo Indros sūnui Džajantui. Jis pavirto strėle ir nuskriejo į dangų, o demonai puolė jį vytis. Gaudynės tęsėsi dvylika žemiškų metų. Visą šį laiką Jupiteris globojo Džajantą ir nukreipdavo jį saugia kryptimi. Mėnuo neleido išslysti ąsočiui iš rankų ir išsilieti nektarui, Saulė saugojo ąsotį, kad jis nesudužtų. Saturnas padėjo Džajantui išlikti doram, kad nesusiviliotų kerinčia Amrita ir jos neišgertų. Bet keturi Amritos lašai visgi nukrito į žemę. Jie pataikė į vietas, vadinamas Prajagu (Alahabade), Haridvaru, Uddžajnu ir Naksiku.

Kartą per dvyliką metų, kai Jupiteris baigia savo orbitos kelią aplink Saulę, Jupiteris, Saulė ir Mėnuo atsiduria tuose pačiuose kosminiuose taškuose, kuriuose jie buvo tuomet, kai į Žemę nukrito Amritos lašai. Ir kas dvylika metų Žemėje vėl atsiranda Nemirtingumo nektaras, Amrita. Ir šiose keturiose šventose Žemės vietose Alahabade, Haridvare, Uddžajne ir Naksike prasideda didinga šventė, vadinama Kumbha Mela.

Kumbha sanskrito kalba reiškia ąsotį, o Mela - susibūrimą. Tai pats didžiausias dvasinis renginys Pasaulyje, į kurį suplūsta joginai, šventieji, asketai, sadhu ir tiesiog tikintys žmonės, trokštantys Nemirtingumo nektaro lašo, Amritos.

 

Mai Ram Devi