40091 640

 

Lyla yra Dievo žaidimas, o Maja - apgaulė, nežinojimas arba kosminė iliuzija, užgožianti tikrovę. Pasaulis yra permainingas ir nuolat kintantis reiškinių, formų, iliuzijų arba apgaulingų regimybių žaidimas. Maja aptemdo žmogaus žvilgsnį - žmogus mato ne vientisą tikrovę, o tik visatos reiškinių įvairovę. 

 Maja pasireškia dvejopai - kaip nežinojimas (avidja) ir žinojimas (vidja). Avidja atitolina žmogų nuo Dievo tikrovės, pririša prie pasaulio - tai lemia troškimus ir kančias. Vidja pasireškia dvasingumu ir dora, skatina Dievą paversti tikrove.

Avidjos ir Vidjos pasireškimą lemia laikas, erdvė ir priežastingumas, todėl joms būdinga kaita. Išmintis ir žinojimas atveria Šivos ir Šakti žaidimą, besireškiantį skirtingomis susipynusiomis energijomis ir kitimu.

Lylamaja - apgaulingas žaidimas, valdantis žmogų reiškinių visuma - tokią egzistencinę būties formą pasirinko Kūrėjas tikslu savo meilę pritraukti žmones ir vesti juos į džiaugsmą ir išsilaisvinimą. Juk malonumo ekstazė kilo Jame - tame, kuris ir yra sąmonės ištakų šaltinis. Tai iš jo, paties Absoliuto (Brachmos), širdies iššoko Kama ir paslaptingai pasklido po pasaulį. Kama yra pirmapradis troškimas ir galia, kuriai paklūsta norai. Kama - ne juslinis geidulys, o postūmis kurti gėrį. Ši Kūrėjo jėga dar vadinama Kama Deva, t.y. Meilės Dievas.

Paslaptingai atsiradęs Kama Deva nuolatos skatina geismus ir valdo dievų ir žmonių pasaulį. Jis lemia visa ko troškimą, ilgesį, geismą, aistrą, trauką ir atstumimą, džiaugsmą ir liūdesį, laimę ir nelaimę, kilnumą ir pažeminimą. Visi santykiai tarp reiškinių - nesvarbu, ar jie susiję su dievais, žmonėmis, gyvūnais, upėmis, kalnais ar žvaigždemis, - pasireškia Kamos galia ir yra erotiški. Visata pulsuoja apsvaiginta gyvenimo ekstazės vynu. Daugelyje Šventųjų raštų Kama Deva apibūdinamas pirmiausiai, nes be Kamos nebūtų Šakti, o be Šakti Šiva nebūtų gyvybingas ir visas pasaulis būtų tuščias ir negyvas.

 

Mai Ram Devi