Mai Ram Yoga retritai 3

 

 

Guru Mai Ram Devi yra Nathų jogų tradicijos tęsėja. Nathai yra jogos pradininkai ir dharmos (pasaulio įstatymo ir darnos) saugotojai, kurie perteikia jogos mokymą tam, kad pasaulyje išliktų žinojimas ir žmonija dvasiškai nedegraduotų. Nathų praktikos skirtos praplėsti žmonių sąmonę bei atverti gyvenimo tikslą žmogiškajame kūne, kuris yra skirtas amžinosios būties pažinimui. 

 Nathai jogos mokymą perduoda per sampradają - mokymo liniją. Mai Ram yra tęsėja ir saugotoja Aghorų kapalinų nathų jogų mokymo linijos Guru, t.y Guru Paramparos - nenutrūkstančios, gyvos žinių perdavimo grandies, iš Guru mokiniui, ir taip iš katros į kartą iki šių dienų. Jogos tradicijos mokymas perduodamas ne per raštus, o gyvai, iš lūpų į lūpas. Jogos tradicija – tai, kas gyva iki šių dienų. Tai gyvas žinojimo šaltinis, pamatas, kuris išsaugojo visas jogos žinias. Plačiau>>

Remiantis Nathų jogos tradicija, yra vienas aukščiausiasis Dievas – Brahmanas, nekintantis ir savaime egzistuojantis Absoliutas. Jis neturi jokios formos, jokių savybių, Jis yra visa, kas supa žmogų, be Jo nieko kito nėra. Brahmanas apsireiškia per vyriškų dievų trejybę – Brahmą (Kūrėją), Višnu (Dharmos Puoselėtoją ir Sergėtoją) ir Šivą (nežinojimo Naikintoją) – ir moterišką Jėgą – Šaktę, kuri įgalina šią Trejybę veikti. Nathų joga užgimė Himalajuose, kurie laikomi Viešpaties Šivos buveine.

Jogų tradiciją paskleidė didis Visatos Guru Dattatrėjas (sanskr. Dattatreya), atėjęs į pasaulį pakylėti degraduojančią žmoniją atgal link dieviškumo, parodyti jai Tiesos ir Dharmos kelią, vedantį į savasties suvokimą. Dattatrėjas skleidė jogos mokymą, kuris kiekvienam žmogui suteikė savęs ir savosios prigimties, Dievo ir kūrinijos santykio bei jų trijų vienovės, kuri yra Brahmanas - visa persmelkianti Tikrovė, suvokimą. Dattatrėjas moko per jogą keisti savo ego. Jogos kelias neapsiriboja tam tikra religija, kasta ar bendruomene, jogos mokymu seka tiek asketai, tiek visuomeniški žmonės. Būtent Guru Dattatrėjas atskleidė pasauliui Aštangą jogą (sanskr. Ashtanga yoga), kurią tik vėliau Patandžalis susistemino Joga Sutrose (sanskr. Yoga Sutra). Jogos mokymas, pasklidęs per Guru Dattatrėją, neapsiriboja viena valstybe ar sfera. Dattatrėjas yra visų Guru Guru - visa regintis, visagalis, Jis yra nuolatinis ryšys tarp Dievo ir žmogaus. Daugelis Dattatrėjo mokymų išliko Puranose, Datta Samhitoje, Avadhūta Gytoje, Dattatrėja Upanišadoje, Avadhūta Upanišadoje, Šrimad Bhagavatoje.

Prie Nathų jogos mokymo skleidimo prisidėjo ir Gorakhnathas, gyvenęs apie XII a. Gorakhnathas laikomas turinčiu antgamtinių dieviškųjų galių ir pasiekusiu tobulumą jogu (sanskr. siddha), galinčiu valdyti savo kūną, protą, kitus žmones ir net dievus. Jis parašė daug veikalų apie jogą (Hathą jogą, Lają jogą ir kitas) bei skleidė jogos ir meditacijos žinias žmonijai. Gorakhnathui jogos žinias suteikė Guru Matsyendranathas, kuris jas išgirdo iš Adi Natho, Šivos, pirmojo jogo ir pirmojo Mokytojo. Šiandien tęsiamos dvi pagrindinės Aghora Kapali jogos srovės – Nathų joga ir Kinaram joga.

Kinaram joga gimė septynioliktame amžiuje Girnaro kalnuose, kur Indijos šventajį Babą Kinaramą į Aghoros jogos tradiciją inicijavo pasaulio Guru Dattatrėjas. Patyręs aukščiausią Jogos būseną, Baba Kinaramas ją aprašė ir jos principų mokė kitus. Baba Kinaramas Varanasyje įkūrė Kring Kundo ašramą, įvedė daug socialinių reformų, palengvinusių labiausiai kenčiančių žmonių dalią. Kitos dvi tebegyvuojančios tradicijos yra Naga Sadhu ir Sannyasi Sadhu. Kinaram, Naga Sadhu ir Sannyasi Sadhu centrai yra Varanasyje, o Nathų jogos – Gorakhpure netoli Nepalo.