nuoskaud

 

Nuoskauda yra ne jausmas, o sąmonės forma. Nuoskauda, Ego, Protas – tai vienas ir tas pats.

Kada ir iš kur atsirado nuoskauda ir kas ji yra?

Nuoskauda yra tas maistas, palaikymas ir pagalba, kurie atsirado tą akimirką, kai žmonija nusilpo. Nuoskauda tampa mums ramsčiu, kai pritrūkstame jėgų. Kai jų trūksta, prisimename nuoskaudą ir nuoskaudos jausmas jų mums suteikia. Dėl nuoskaudų mumyse gimsta blogos svajonės, kerštas, kurio pagalba tikimės pasiekti tikslą, įrodyti savąjį teisumą. Taip mūsų Ego pasitenkina, puikuojasi, mes galime tapti stiprūs, kautis, būti žiaurūs, nujausti, kas gali mus nuskriausti. Nuoskauda mums virto tuo gėriu, kuris padeda gyventi ir išgyventi. Nuoskauda mus palaiko ir veda gyvenimo keliu.

Raginu atrasti drąsos išmokti priimti gyvenimo iššūkius, susitaikyti su jais ir mylėti. Suvokite, kad tik meilė gal išspręsti visas problemas. Kova su problemomis, ligomis, skausmu tik pratęs problemos ar skausmo egzistavimą. Kol vyksta kova ir pasipriešinimas, tol problema egzistuos. Galbūt ji keisis į subtilesnę, keis savo atspalvį, tačiau ji bus ir gyvens. Kovodami mes maitiname nuoskaudą asmenine gyvenimo jėga. Kova - tai penas problemoms. Privalome išmokti į kiekvieną problemą žvelgti pagarbiai, stengtis ją priimti, dėkoti už pamoką savo skriaudėjams. Tai būdas pakeisti savo turinį į kitą kokybę, kuri vadinama dieviška. Išmokime pažinti ir išgyventi nuoskaudas.

Pasirinkę tokį gyvenimo kelią, pradėsime aplink save pastebėti kitokį pasaulį, kuriame yra dora, gailestingumas, gerovė. Būtent šios savybės yra Dieviškos. 

 

Mai Ram Devi