984104 4564

 Mai Ram Devi ir Bhagavan Ram

 

Kiekvienas organizmas dalijasi į du. Kai yra du skirtingi poliai, tarp jų būtinai atsiranda įtampa ir teka srovė. Kai   vientisas organizmas dalijasi į du, gimsta dvi jėgos. Šios dvi jėgos yra skirtingos ir vadinamos vyriškuoju ir moteriškuoju pradais. Tarp dviejų priešingų jėgų visada yra įtampa ir ši įtampa reiškia Meilę ir Gyvenimą. Meilė - tai Trauka, Jungtis ir Gyvenimo priežastis. 

Vyriškas ir moteriškas pradai yra dvi skirtingos Jėgos. Kiekviena jų pasižymi išskirtine kokybe ir savybėmis, formuojančiomis įšorinį regimąjį pasaulį. 

Jėga turi savybę judėti. Dviems priešingoms lygioms jėgoms susijungus, gimsta ekstaziška palaima ir Gyvenimas. 

Žmogaus sąmonėje egzistuojanti atmintis prisimena dieviškąją nedualią dvasią, kurios būsena yra absoliutus džiaugsmas (ananda). Šis prisiminimas yra niekas kita, kaip Visumos ir Meilės pažinimas. Jis verčia žmogų veikti ir ieškoti.

 

Mai Ram Devi