on ona

 

Dharma reikalauja, kad kiekvienas būtume tuo, kuo esame ir atliktume tai, ką privalome. Pasaulyje be mūsų yra augalai, gyvūnai, vanduo, oras.... Gyvūnai elgiasi taip, kaip jiems dera, nes jų Dharma to reikalauja. Augalai – kaip dera augalams... Ir viskas vyksta būtent taip, o ne kitaip. Viskas, ko negalime pakeisti, yra mums reikalinga, nes tik per tai galime pažinti ir mokytis.

Žmogus yra žmogus ir jis toks, o ne kitoks, todėl tik per savęs suvokimą ir priėmimą galime išlaikyti darną ir įgauti išmintingumo. Savęs priėmimas atveria meilę ir suteikia žinojimą, kuris liepia toleruoti ir gerbti priešingą lytį, todėl viduje auga džiaugsmas, didėja taika ir ramybė.

Lytis – tai tik dalis Visumos, pusė jos. Visi mes esame tik atskiros pusės, Visuma atsiranda tik tada, kai apsijungiame. Kiekviename iš mūsų tūno pilnatvės ilgesys. Pilnatvės troškimas skatina užpildyti save ir priimti priešingą lytį kaip savo pratęsimą, kuris teikia ramybės bei pilnatvės jausmą.

Jei esi vyriškos lyties, priimi save kaip Vyrą, Tėvą, Sūnų, savo veiksmais išlaikai vyriškumą, atveri dieviškają nedualią prigimtį, mokydamasis priimti priešingą lytį, atrasti savyje priešingos dieviškos prigimties. Ir atvirkščiai, jei esi moteriškos lyties, priimi save kaip Moterį, Motiną, Dukterį, Seserį, išlaikai moteriškumą, priimi ir atveri vyrišką lytį. Mes esame tokie, ir pakeisti mus į kitokius neįmanoma. Suprasdami tai, mylime save tokius, kokie esame ir tiesiog gyvename. Ir save, ir pasaulį priimame tokį, koks jis yra.

Pažvelkime į save giliau ir pabandykime atskleisti sau, kas mes esame, nebėkime nuo savęs ir su niekuo nekariaukime. Nerkime į save ir save pažinkime. Pažadinkime savyje norą mokytis suvokti ir vertinti savo lytį, pamilti ir gerbti priešingą. Šis troškimas keis mūsų vidinį pasaulį ir nuostatas, dovanos gyvenimo džiaugsmą. Bet jei bandysime keisti tik išorinį pasaulį, skatinsime kovą, išsekimą ir susinaikinimą. Savos ar priešingos lyties nepriėmimas, neigimas ar atmetimas skatina kovą su savimi ir su pasauliu, o kova yra visų blogybių šaltinis.

Kaip įveikti visas blogybes? Ar yra koks būdas?

Vienintelis būdas, veikiantis iškart ir visam laikui, yra Meilė. Meilė, kuri atsiskleidžia per priėmimą ir susitaikymą. Tik Meilė gali padėti keistis ir tik jos galia gali išvalyti mūsų protą, sėjantį pyktį, baimes, konfliktus, ligas. Tik Meilės Jėga gali sunaikinti nuodus ir iš mūsų gyvenimo pašalinti visus teršalus, o į jų vietą sugrąžinti šviesą ir spindesį.

 

Mai Ram Devi