0106 hj shiva shakti

 

Lyla - Dievo žaidimas reiškinių pasaulyje, vykstantis nuo Pasaulio susikūrimo pradžios.

Patirdamas meilės ekstazę Absoliutas pasidalyjo į dvi priešingas energijas, kurias joga apibūdina kaip Šiva ir Šakti. Šiva įkūnija statišką sąmonę, susijusią su dvasia ir vyriškuoju pradu. Šakti siejama su dinamiška sąmone ir Prakrite, Motina Gamta. Šakti yra Šivos mylimoji, ji apsireškia per jo galią. Ji - Pasaulio Motina, suteikianti gyvybę visoms matomoms ir nematomoms formoms. Per Šakti Šiva tampa regimas. Šiva ir Šakti susijungę pagimdo trečią, pagimdo Gyvenimą.

 

Mai Ram Devi